sobota, 13 07, 2024

Dostawa produktów – ziemniaki , warzywa , owoce i orzechy  dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

Zapytanie - pobierz

Załącznik nr 1 oferta - pobierz

Załącznik nr 2 umowa - pobierz

Załącznik nr 3 specyfikacja - pobierz