piątek, 12 07, 2024

Wolne miejsca

thumb d3eb5e962764Baszków - położony na dawnym szlaku bursztynowym w południowo — zachodniej części niziny wielkopolskiej między dolinami rzek Prosny i Baryczy.

Przypuszcza się, że Baszków i jego okolice zamieszkiwane były przez ludzi od bardzo dawnych czasów przypuszczenia te potwierdzają wykopaliska znalezione na terenie bazarrtarii baszkowskiej w postaci grobów z resztkami urn, naczyń i sprzętu służących ludności tych okolic do użytku codziennego. Pierwsze ślady stwierdzające istnienie Baszkowa według zapisów sięgają roku 1437, kiedy to ówczesny dziedzic ~szkawa — Wincenty Baszkowski staje się jako „Jednacz" przed urzędem burmistrzowskim w Borku, w sprawie kilku obywateli baszkowskich, którzy zabili kmiecia ze Skokowa.

Dzisiejszy Baszków składał się w tym czasie z dwóch części Baszkowa- dworku oraz wsi Włodyki. W 1477 r. obie te części zostały zł połączone w jedną całość przez Jana Baszkowskiego i od tego czasu istnieje pod nazwą Baszków w Drugiej połowie XVI w wygasa na Macieju Baszkowskim rodzina Baszkowskich, a Baszków przechodzi w posiadanie rodziny Zborowskich, następnie jako wiano jednej z córek Jana Zborowskiego przechodzi we władanie rodziny Śieniutów Po śmierci ostatniego z tej rodziny, dobra Baszkowskie przejmuje rodzina Leszczyńskich _ Tutaj urodziła się córka króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego- Maria, późniejsza żona króla Francji Ludwika XV. Stanisław Leszczyński był ostatnim z tego rodu, to też Baszków w roku 1730 wszedł w skład dóbr rodziny Sułkowskich. Pod koniec XVIII w, właścicielem Baszkowa został Maksymilian Mielżyński — wielki pisarz koronny. Wnuk jego Aleksander utracił ten majątek w 1868 a właścicielem został książe niemiecki Reuss. W roku 1922 Baszków przeszedł drogą kupna we władanie rodziny Czartoryskich, która mieszkała w Baszkowie do 1939. W okresie okupacji Hitlerowskiej, pałac wraz z przyległym parkiem przeznaczony był na ośrodek rekonwalescencji pilotów niemieckich. Od 1945 roku do września 1961 obiekt ten miał stałego użytkownika. W dniu 1 października roku został przejęty przez PKS w Ostrowie i przeznaczony był na ośrodek kolonijny. W styczniu 1969 r. został przejęty przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego imienia Powstańców WLKP w Ostrowie WLKP. Obiekt przeznaczony był na prowadzenie kolonii letnich, i zimowisk dla dzieci, oraz wypoczynek świąteczny dla pracowników i ich rodzin. W pałacu ZNTK Ostrów WLKP ' dokonał znacznej modernizacji zainstalowano ogrzewanie centralne, zamontowane zostały chłodnie do przechowywania produktów żywnościowych. Na wniosek lekarza wojewódzkiego ZNTK Ostrów zrzekł się użytkowania pałacu i parku. 26 Listopada 1988 roku Wojewoda Kaliski powołuje do działalności Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych.