poniedziałek, 26 10, 2020

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów opatrunkowych do DPS w Baszkowie

Zapytanie - pobierz

Załącznik nr 1 oferta - pobierz

Załącznik nr 2 umowa - pobierz

Załącznik nr 3 specyfikacja - pobierz