środa, 19 05, 2021

Dostawa wyposażenia kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu-wyposażenie kuchni - pobierz

SIWZ - wyposażenie kuchni DPS Baszków - pobierz

Załącznik nr 1-oferta Wykonawcy wyposażenie kuchni DPS Baszków - pobierz

Załącznik nr 2-specyfikacja-wyposażenie kuchni DPS Baszków - pobierz

Załącznik nr 3-oświadczenie-wyposażenie kuchni DPS Baszków - pobierz

Załącznik nr 4 - wzór umowy -wyposażenie kuchni DPS Baszków - pobierz

Zapytanie do specyfikacji przetargowej na dostawę wyposażenia kuchni DPS Baszków - pobierz

Zapytanie do specyfikacji przetargowej na dostawę wyposażenia kuchni DPS Baszków - pobierz

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej-wyposażenie kuchni - pobierz