wtorek, 11 08, 2020

Dnia 21.06.2013 r. pojechaliśmy razem z Panem Dyrektorem DPS Dionizym Waszczukiem i opiekunką Panią Lucyną Kostrzewską – Ciesiółką na imprezę z okazji 65 lat Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie i 25 lat Integracji w Zakrzewie. Z Domu Pomocy Społecznej z Baszkowa pojechali do Zakrzewa następujący mieszkańcy; Irek Owczarek, Władzia Kmiecik, Jola Karbowska i Waldek Gajewski. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14.00 Mszą Świętą. Następnie Pan Dyrektor DPS w Zakrzewie przywitał wszystkich uczestników Władze Samorządowe, Dyrektorów wszystkich Domów Pomocy Społecznej orazi mieszkańców z zaprzyjaźnionych Domów. Po części oficjalnej rozpoczęła się cześć rozrywkowa. Śpiewano piosenki biesiadne w wykonaniu artysty Tadeusza Zajdlera .Po nim wystąpiła Grupa Centrum i Przyjaciele z koncertem piosenek biesiadnych. Koncert trwał do godz. 18.30 podczas którego śpiewano stare i nowe przeboje, znane i popularne. Było też ognisko na którym pieczono kiełbaski. Była też zabawa taneczna do rana której przygrywały zespoły: Grupa Ostrów, Zespół Max-Well i Grupą Centrum. Do Baszkowa wróciliśmy zadowoleni o godz. 20-tej .