piątek, 31 03, 2023

Na zaproszenie Dyrekcji i mieszkańców DPS w Psarach – 5 osobowa grupa mieszkańców z DPS Baszków wraz z opiekunem Panią Małgorzatą Marciniak brała udział w dniu 17 maja 2013 roku od godz. 14:30 w IX Święcie Konwalii. W programie przewidziano:

- Występ Kapeli z nad Baryczy

- Koncert Haliny Benedykt

- Koncert dla Vip – ów

Konkursy dla uczestników ;

- na mobilny wehikuł

- na tort konwaliowy

- malarski pt ‘Dmuchawce , latawce , wiatr ‘

- zabawę do północy przy zespole muzycznym.

Powrót uczestników w IX Święcie Konwalii do Baszkowa nastąpił około godz. 21 –szej.

Uczestnicy biorący udział w IX Święcie Konwalii to

- Teresa Zalewska

- Jolanta Serek

- Władysława Żeglicka

- Ryszard Mieloch

- Edward Sikora