Dostawa - produkty zwierzęce , mięso , produkty mięsne (drób) dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie:

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

- ogłoszenie BZP - pobierz
- SIWZ - pobierz
- zał. 1 Oferta wykonawcy - pobierz
- zał. 2 umowa - projekt - pobierz
- zał. 3 specyfikacja ilościowo jakościowa - pobierz
- zał. 4 Oświadczenie GHP - pobierz
- zał. 5 Oświadczenie - pobierz

Unieważnienie - pobierz

Dostawa - produktów spożywczych – dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 08.12.2017 09:00

Załączniki:
- ogłoszenie BZP  - pobierz
- SIWZ- pobierz
- zał.1 Oferta wykonawcy - pobierz
- zał. 2 umowa - przojekt - pobierz
- zał. 3 specyfikacja ilościowo jakościowa - pobierz
- zał. 4 Oświadczenie GHP - pobierz
- zał. 5 Oświadczenie. - pobierz

Protokół z otwarcia ofert - pobierz
Wybór oferty - pobierz

Dostawa - produktów mleczarskich – dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 08.12.2017 09:00

Załączniki:
- ogłoszenie BZP  - pobierz
- SIWZ- pobierz
- zał.1 Oferta wykonawcy - pobierz
- zał. 2 umowa - przojekt - pobierz
- zał. 3 specyfikacja ilościowo jakościowa - pobierz
- zał. 4 Oświadczenie GHP - pobierz
- zał. 5 Oświadczenie. - pobierz

Protokół z otwarcia ofert - pobierz
Wybór oferty - pobierz

Dostawa - produkty zwierzęce , mięso i wędliny , produkty mięsne dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 08.12.2017 09:00

Załączniki:
- ogłoszenie BZP  - pobierz
- SIWZ- pobierz
- zał.1 Oferta wykonawcy - pobierz
- zał. 2 umowa - przojekt - pobierz
- zał. 3 specyfikacja ilościowo jakościowa - pobierz
- zał. 4 Oświadczenie GHP - pobierz
- zał. 5 Oświadczenie. - pobierz

Protokół z otwarcia ofert - pobierz
Wybór oferty - pobierz

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie: Remont wieży i poddasza wraz z pokojami budynku
pałacowego DPS w Baszkowie II Etap (remont poddasza małego wraz z pokojami oraz wieży).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Oferty składać do 14.07.2017 g.9:00
Otwarcie ofert 14.07.2017 g.9:30

Załączniki:
1. BZP - pobierz
2. SWIZ- pobierz
3. Zał.1 Oferta.- pobierz
4. Zał.2 Umowa- pobierz
5. Zał.3 Oświadczenia- pobierz
6. Zał.4 Projekty- pobierz
7. Zał.5 Przedmiar robót.- pobierz
8. Protokół z otwarcia ofert - pobierz

Strona 1 z 8