środa, 12 06, 2024

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie zrealizował projekt „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV zgodnie z umową zawartą przez Powiat Krotoszyński nr POS/000077/15/D

Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – bieżnia oraz poręcze do nauki chodzenia