Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu do Pragi w dniach 27-30.09.2018r

Zapytanie ofertowe - pobierz

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów opatrunkowych do DPS w Baszkowie

Zapytanie - pobierz

Załącznik nr 1 oferta - pobierz

Załącznik nr 2 umowa - pobierz

Załącznik nr 3 specyfikacja - pobierz

Zapytanie ofertowe na dostawę igieł, strzykawek, materiałów pomocniczych do DPS w Baszkowie

Zapytanie - pobierz

Załącznik nr 1 oferta - pobierz

Załącznik nr 2 umowa - pobierz

Załącznik nr 3 specyfikacja - pobierz

Usługa opróżniania szamba z Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

Zapytanie - pobierz

Załącznik nr 1 oferta - pobierz

Załącznik nr 2 umowa - pobierz

Załącznik nr 3 specyfikacja - pobierz

Dostawa środków odkażających i dezynfekcyjnych dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

Zapytanie - pobierz

Załącznik nr 1 oferta - pobierz

Załącznik nr 2 umowa - pobierz

Załącznik nr 3 specyfikacja - pobierz

Strona 5 z 7