poniedziałek, 20 05, 2019

Dostawa środków odkażających i dezynfekcyjnych dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

Zapytanie - pobierz

Załącznik nr 1 oferta - pobierz

Załącznik nr 2 umowa - pobierz

Załącznik nr 3 specyfikacja - pobierz