czwartek, 28 05, 2020

Dostawa produktów – owoce i warzywa mrożone , ryby mrożone  dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

Zapytanie - pobierz

Załącznik nr 1 oferta - pobierz

Załącznik nr 2 umowa - pobierz

Załącznik nr 3 specyfikacja - pobierz