Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie.

Ogłoszenie – pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik 1 (opis parametrów technicznych) - pobierz
Załącznik 2 (formularz ofertowy) – pobierz
Załącznik 3 (oświadczenie wykonawcy) – pobierz
Załącznik 4 (oświadczenie) – pobierz
Załącznik 5 (oświadczenie) – pobierz
Załącznik 6 (oświadczenie) – pobierz
Załącznik 7 (wykaz dostaw) – pobierz
Załącznik 8 (wzór umowy) – pobierz
Załącznik 9 (obowiązek informacyjny) - pobierz

Zestawienie ofert - pobierz
Ogłoszenie o wyborze - pobierz

Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie.

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie.
Ogłoszenie – pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik 1 (opis parametrów technicznych) - pobierz
Załącznik 2 (formularz ofertowy) – pobierz
Załącznik 3 (oświadczenie wykonawcy) – pobierz
Załącznik 4 (oświadczenie) – pobierz
Załącznik 5 (oświadczenie) – pobierz
Załącznik 6 (oświadczenie) – pobierz
Załącznik 7 (wykaz dostaw) – pobierz
Załącznik 8 (wzór umowy) – pobierz
Załącznik 9 (obowiązek informacyjny) - pobierz

Odpowiedz na zapytanie - pobierz

Informacja o unieważnieniu - pobierz

 

Plan zamówień publicznych na 2020 r - pobierz

Dostawa - produkty zwierzęce , mięso , produkty mięsne (drób) dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie:

- ogłoszenie BZP - pobierz
- SIWZ - pobierz
- zał. 1 Oferta wykonawcy - pobierz
- zał. 2 umowa - projekt - pobierz
- zał. 3 specyfikacja ilościowo jakościowa - pobierz
- zał. 4 Oświadczenie GHP - pobierz
- zał. 5 Oświadczenie - pobierz

Unieważnienie - pobierz

Dostawa - produkty zwierzęce , mięso , produkty mięsne (drób) dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie NOWY:

- ogłoszenie BZP - pobierz
- SIWZ - pobierz
- zał. 1 Oferta wykonawcy - pobierz
- zał. 2 umowa - projekt - pobierz
- zał. 3 specyfikacja ilościowo jakościowa - pobierz
- zał. 4 Oświadczenie GHP - pobierz
- zał. 5 Oświadczenie - pobierz

 Unieważnienie - pobierz

Strona 2 z 10