Dostawa - produkty zwierzęce, mięso i wędliny, produkty mięsne dla DPS w Baszkowie

 Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

Załącznik nr 3  - specyfikacja xls - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Dostawa - produkty zwierzęce mięso i produkty mięsne (drób)

 

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

Załącznik nr 3  - specyfikacja xls - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Strona 10 z 10