Dostawa igieł, strzykawek, wkładów jednorazowych do ssaka medycznego, cewników i zgłębników żołądkowych oraz materiałów pomocniczych do DPS
w Baszkowie

 Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - specyfikacja xls - pobierz

Załącznik nr 3  -umowa - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Przetarg - systematyczne dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS
w Baszkowie

 Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - specyfikacja xls - pobierz

Załącznik nr 3  -umowa - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Zapytanie do specyfikacji przetargowej na systematyczne dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS w Baszkowie - pobierz

Zapytanie do specyfikacji przetargowej na systematyczne dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS w Baszkowie - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Usługa utylizacji nieczystości ciekłych

 Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

 SIWZ - pobierz

 Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

 Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

 Załącznik nr 3  - specyfikacja - pobierz

 Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Dostawa środków czyszczących i polerujących, rękawic jednorazowych, środków odkażających i dezynfekcyjnych 

 Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

 SIWZ - pobierz

 Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

 Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

 Załącznik nr 3a  - specyfikacja xls - pobierz

 Załącznik nr 3b  - specyfikacja xls - pobierz

 Załącznik nr 3c  - specyfikacja xls - pobierz

 Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

 Zapytania do specyfikacji przetargowej na dostawę środków czyszczących i polerujących , rękawic jednorazowych , środków odkażających i dezynfekcyjnych dla DPS
 w  Baszkowie - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Dostawa produktów-owoce i warzywa mrożone, ryby mrożone

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

Załącznik nr 3  - specyfikacja xls - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Strona 8 z 10