Dostawa-produkty zwierzęce, mięso i wędliny, produkty mięsne dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie.

 

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 09.12.2015 09:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

Załącznik nr 3  -specyfikacja - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie GHP - pobierz

Załącznik nr 5 - oświadczenie  - pobierz

Dostawa – produkty zwierzęce , mięso i wędliny , produkty mięsne – dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 08.12.2014 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

Załącznik nr 3  -specyfikacja - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Rozbudowa budynku DPS-IV Etap - Zaplecze socjalne

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 26.05.2014 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ z załącznikami - pobierz

Projekt umowy - pobierz

Przedmiary, specyfikacje, rysunki, rzuty - pobierz (zip 45MB)!!!

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwoscią przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim dla DPS w Baszkowie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik - oferta wykonawcy - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Dostawa materiałów opatrunkowych do DPS w Baszkowie

 Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - specyfikacja xls - pobierz

Załącznik nr 3  -umowa - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Zapytanie do specyfikacji przetargowej na dostawy materiałów opatrunkowych do DPS w Baszkowie -  pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Strona 7 z 10