Dostawa środków czyszczących i polerujących, rękawic jednorazowych, środków odkażających i dezynfekcyjnych 

 Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

 SIWZ - pobierz

 Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

 Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

 Załącznik nr 3a  - specyfikacja xls - pobierz

 Załącznik nr 3b  - specyfikacja xls - pobierz

 Załącznik nr 3c  - specyfikacja xls - pobierz

 Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

 Zapytania do specyfikacji przetargowej na dostawę środków czyszczących i polerujących , rękawic jednorazowych , środków odkażających i dezynfekcyjnych dla DPS
 w  Baszkowie - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Dostawa produktów-owoce i warzywa mrożone, ryby mrożone

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

Załącznik nr 3  - specyfikacja xls - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Dostawa produktów spożywczych

 Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

 SIWZ - pobierz

 Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

 Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

 Załącznik nr 3  - specyfikacja xls - pobierz

 Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Dostawa produktów-produkty spożywcze różne(pieczywo)

 Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

 SIWZ - pobierz

 Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

 Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

 Załącznik nr 3  - specyfikacja xls - pobierz

 Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Dostawa produktów - ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

 Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

 SIWZ - pobierz

 Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

 Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

 Załącznik nr 3  - specyfikacja xls - pobierz

 Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Strona 6 z 8