Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwoscią przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim dla DPS w Baszkowie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik - oferta wykonawcy - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Dostawa materiałów opatrunkowych do DPS w Baszkowie

 Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - specyfikacja xls - pobierz

Załącznik nr 3  -umowa - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Zapytanie do specyfikacji przetargowej na dostawy materiałów opatrunkowych do DPS w Baszkowie -  pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Dostawa igieł, strzykawek, wkładów jednorazowych do ssaka medycznego, cewników i zgłębników żołądkowych oraz materiałów pomocniczych do DPS
w Baszkowie

 Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - specyfikacja xls - pobierz

Załącznik nr 3  -umowa - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Przetarg - systematyczne dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS
w Baszkowie

 Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - specyfikacja xls - pobierz

Załącznik nr 3  -umowa - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Zapytanie do specyfikacji przetargowej na systematyczne dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS w Baszkowie - pobierz

Zapytanie do specyfikacji przetargowej na systematyczne dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS w Baszkowie - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Usługa utylizacji nieczystości ciekłych

 Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

  Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

 SIWZ - pobierz

 Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

 Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

 Załącznik nr 3  - specyfikacja - pobierz

 Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Strona 5 z 8