Dostawa  - produktów spożywczych   dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie.

 Podlegający Ustawie, data zakończenia: 09.12.2015 11:30

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

Załącznik nr 3  -specyfikacja - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie GHP - pobierz

Załącznik nr 5 - oświadczenie  - pobierz

 

Dostawa  - produkty mleczarskie dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

 Podlegający Ustawie, data zakończenia: 09.12.2015 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

Załącznik nr 3  -specyfikacja - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie GHP - pobierz

Załącznik nr 5 - oświadczenie  - pobierz

 

Dostawa-produkty zwierzęce, mięso i wędliny, produkty mięsne dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie.

 

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 09.12.2015 09:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

Załącznik nr 3  -specyfikacja - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie GHP - pobierz

Załącznik nr 5 - oświadczenie  - pobierz

Dostawa – produkty zwierzęce , mięso i wędliny , produkty mięsne – dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 08.12.2014 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

Załącznik nr 3  -specyfikacja - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie - pobierz

Rozbudowa budynku DPS-IV Etap - Zaplecze socjalne

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 26.05.2014 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ z załącznikami - pobierz

Projekt umowy - pobierz

Przedmiary, specyfikacje, rysunki, rzuty - pobierz (zip 45MB)!!!

 

 

Strona 4 z 8