niedziela, 05 07, 2020

Dostawa - produkty zwierzęce , mięso i wędliny , produkty mięsne dla Domu Pomocy Społecznej  w Baszkowie

0. Ogłoszenie BZP - pobierz
0. SISW - pobierz
1. Oferta Wykonawcy- pobierz
2. Projekt umowy- pobierz
3. Specyfikacja- pobierz
4. Oświadczenie GHP 0- pobierz
5. Oświadczenie Wykonawcy- pobierz
6. Protokół z otwarcia ofert - pobierz