czwartek, 28 05, 2020

Remont wieży i poddasza wraz z pokojami budynku pałacowego DPS w Baszkowie I Etap (remont poddasza wraz z pokojami od strony wschodniej i klatki schodowej).

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 09.09.2016 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ -
pobierz
1 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 - pobierz
2 Oświadczenie - Załącznik nr 2 - pobierz
3 Wzór umowy- Załącznik nr 3 - pobierz
4 Dokumentacje, Specyfikacje, Mapy.- Załącznik nr 4 - pobierz
5 Odpowiedzi na pytania - pobierz
6. Protokół  z otwarcia ofert - pobierz