piątek, 13 12, 2019

Dostawa-produkty zwierzęce, mięso i wędliny, produkty mięsne dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie.

 

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 09.12.2015 09:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - oferta wykonawcy - pobierz

Załącznik nr 2 - umowa - pobierz

Załącznik nr 3  -specyfikacja - pobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie GHP - pobierz

Załącznik nr 5 - oświadczenie  - pobierz