środa, 19 05, 2021

Rozbudowa budynku DPS-III Etap realizacji stołówka część zachodnia

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu-III Etap realizacji - pobierz

Specyfikacja-rozbudowa DPS -III Etap realizacji - pobierz

Umowa projekt na rozbudowę DPS-III Etap - pobierz

Projekty i opisy:

- Architektura

1A Parter - pobierz

1B Parter - pobierz

2 Więźba i widok dachu - pobierz

3 Więźba i widok dachu - pobierz

4 Przekrój A-B - pobierz

5 Przekrój C-D - pobierz

6 Elewacje - pobierz

7 Wykaz okien i drzwi - pobierz

Baszków Plan DWG - pobierz

Mapa - pobierz

Opis - pobierz

Plan - pobierz

 - Branża elektryczna

  • Instalacje

Oświetlenie - pobierz

Oświetlenie DWG - pobierz

Opis Instalacji - pobierz

Tablica 1 - pobierz

Tablica 2 - pobierz

Tablica DWG - pobierz

  • Plan

Plan - pobierz

Plan DWG - pobierz

Opis przebudowy linii N.N - pobierz

Złącze kablowe - pobierz

Złącze kablowe DWG - pobierz

- Instalacja CO - WENT

Opis techniczny CO-WENT - pobierz

CO-WENT rys 1 - pobierz

CO-WENT rys 2- pobierz

CO-WENT rys 3- pobierz

CO-WENT rys 4- pobierz

Rzut parteru WENT DWG - pobierz

Rzut parteru CO DWG - pobierz

Rozwinięcie CO - pobierz

- Instalacja WOD-KAN

Plan - pobierz

Plan DWG - pobierz

  • Gaz

Opis techniczny - pobierz

Rzut parteru - pobierz

Rozwinięcie - pobierz

  •  WOD-KAN

Opis techniczny - pobierz

Projekt zagospodarowania terenu - pobierz

Rzut przyziemia - kanalizacja sanitarna i deszczowa - pobierz

Rzut przyziemia - instalacjia c.w.u. i p.porz.- pobierz

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dz200 mm KS1- pobierz

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dz200 mmKS2- pobierz

Kanalizacja deszczowy grawitacyjna Dz200 mm KD1- pobierz

Kanalizacja deszczowy grawitacyjna Dz200 mm KD2- pobierz

Kanalizacja deszczowy grawitacyjna Dz200 mm KD3- pobierz

Kanalizacja deszczowy grawitacyjna Dz200 mm KD4- pobierz

Rozwinięcie poziome kanalizacji sanitarnej- pobierz

Schemat podłączenia separatora tłuszczu- pobierz

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dz200 mm KS1 DWG- pobierz

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dz200 mmKS2 DWG- pobierz

Kanalizacja deszczowy grawitacyjna Dz200 mm KD1 DWG- pobierz

Kanalizacja deszczowy grawitacyjna Dz200 mm KD2 DWG- pobierz

Kanalizacja deszczowy grawitacyjna Dz200 mm KD3 DWG- pobierz

Kanalizacja deszczowy grawitacyjna Dz200 mm KD4 DWG- pobierz

- Konstrukcja

Opis techniczny - pobierz

Obliczenia statystyczne - pobierz

Aneks do dokumentacji - pobierz

  • Belki

2.1 DWG - pobierz

2.1A DWG - pobierz

2.2 DWG - pobierz

2.4A DWG - pobierz

2.4 B DWG - pobierz

  • Przekroje

7.1 DWG - pobierz

  • Rzuty

Fundamenty - pobierz

Parter- pobierz

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót BUDOWLANE - pobierz

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ELEKTRYCZNE - pobierz

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SANITARNE - pobierz

Przedmiar robót branża BUDOWLANA - pobierz

Przedmiar robót branża ELEKTRYCZNA - pobierz

Przedmiar robót branża SANITARNA - pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz