sobota, 04 12, 2021

Dnia 25.01.2013 r. odwiedził nas Klub Seniora z Kuklinowa. Zespół ten zaśpiewał nam kolędy i piosenki ludowe znane i popularne oraz przyśpiewki ludowe. Mieszkańcom Wersalu i Pałacu przedstawienie Seniorów bardzo się podobało. Wszyscy zadowoleni podziękowali gromkimi brawami.